ST.MELD.NR 12 (2002-2003) DYREHOLD OG DYREVELFERD - ENDRING AV NAVNET "VILLKATT" TIL "HJEMLØS KATT"

Følgende står om katt i stortingsmeldingen nr 12 om Dyrehold og dyrevelferd:


Hund og katt

* Organisasjonene anmodes om å utarbeide retningslinjer for hold.

* Forskriftsregulering av spesielt hundehold, for eksempel hold av trekkhunder eller annet hundehold i større omfang. Styrket beskyttelse av hunder ved konkurranser.

* Vurdere forskriftsregulering av avlsarbeid på hund.

* Sikre en bedre kontroll med kattepopulasjonen gjennom innføring av et offentlig krav om ID-merking. Kontroll av villkattpopulasjonene må være velferdsmessig forsvarlig. Sterilisering og utsetting av eierløse katter forutsetter at organisasjoner eller enkeltpersoner påtar seg ansvaret for fôring av dyrene.


Med tanke på det store antall hjemløse katter som aldri blir gjenforenet med sine eiere grunnet manglende ID-merking hos kattene, er Norsk Huskattforening glad for at kravet om ID-merking blir tatt inn i den nye loven om dyrehold og dyrevelferd. Norsk Huskattforening vil imidlertid komme med et ønske om at ordet "villkatt" blir erstattet av ordet "hjemløs katt" som er et mer dekkende ord for den situasjon som en katt som har kommet bort fra eier har kommet i. Ordet "villkatt" er også negativt ladet og stigmatiserer et dyr som allerede har lav status på grunn av at det dessverre er for mange av dem fordi mange katteeiere ikke kastrerer sine katter.

Å bruke ordet villkatt om en hjemløs katt er både misvisende og uheldig. Det finnes ikke villkatter i Norge. De såkalte villkattene som det ofte refereres til i media er i sin helhet katter som har vært noens kjæledyr og avkom av disse. De bør derfor ikke omtales eller betraktes som villkatter, men som det de er: Katter som av ulike årsaker er forsømt av eller kommet bort fra eierne og dermed er hjemløse.


Med vennlig hilsen

Bodil Eikeset