Hjemløse katter i Roma


Hjemløse Traiano fra Torre Argentina som ble hentet til Norge av Norsk Huskattforening

Roma er kjent for sine vel bevarte historiske templer og minnesmerker fra tiden før Kristus. Blant disse minnesmerker har kattene alltid levd som en naturlig del av byens dagligliv. De pryder de fleste bilder av Romas severdigheter. Men sult og sykdom rådet blant dem fordi de er hjemløse. I sentrum av Roma, Torre Argentina, lever det i dag om lag 350 hjemløse katter som midt i trafikk-kaoset har hatt sitt hjem der siden år 400-300 f.kr. I 1929 ble Torre Argentina gravd ut, og kattene ble derfor viet mer oppmerksomhet, noe som førte til at  fra 1929 til 1993 ble disse kattene matet av katteelskere. En av de mest kjente katteelskerne var den italienske filmstjernen Anna Magnani. Når hun filmet ved Torre Argentina, matet hun alltid kattene og koset med dem når hun hadde pauser.


Hjelp for kattene i Roma

I 1993 startet to utenlandske kvinner et systematisk hjelpeprogram for kattene i Torre Argentina. Antallet katter var da om lag 90. I dag har disse kvinnene iverksatt et hjelpeprogram for alle hjemløse katter i Roma ved kastrering/sterilisering/vaksinering og annen veterinærbistand. Et hjem for hjemløse katter er opprettet under jorden i Torre Argentina med kontor, veterinær og karantene for syke katter. Stedet som før huset kriminelle, er nå en ren og grønn lunge takket være de frivillige som tar seg av de hjemløse kattene der.  Frivillige fra hele verden bruker sin fritid til å hjelpe til med å stelle de om lag 300 kattene som nå lever der.


Kattene ble innbyggere

Den 12. desember 2001 ble kattene i Torre Argentina gitt status som innbyggere (bio-kulturelle innbyggere) av byen Roma. Statusen ble gitt kattene av borgermesteren for dette område i Roma, Guiseppe Lobefaro. Denne symbolske handling er et stort skritt i den riktige retning for et juridisk vern for  tusenvis av hjemløse katter og deres hjelpere. Mange steder i Roma kan man finne mateplasser for hjemløse katter der kommunen har satt opp skilt som sier at det er forbudt å plage kattene og de som hjelper dem.


Offentlig bistand

Til tross for kommunens moralske  aksept drives dette arbeidet som i Norge  kun av frivillige  ildsjeler uten økonomisk bistand fra det offentlige. I tillegg har sterke krefter ytret ønske om at de frivillige skal bort, noe som fører til at stedet blir tilbakeført til den slummen som var før 1993.

Sommeren 2002 besøkte jeg Roma og Torre Argentina. Jeg ble imponert over den kjærlighet til sine medskapninger, dyrene, som de frivillige utviste for å redde dyrene fra sult og sykdommer. Det minnet meg om at hjemløshet hos katter er en dyretragedie som finnes ikke bare i Norge.

Til alle dyrevenner: Hjelp verdens hjemløse katter enten ved å  gi penger til en frivillig dyreorganisasjon eller ved å  adoptere en eller flere hjemløse katter. Dette kan gjøres i Norge ved å kontakte Dyrebeskyttelsen. Legger du turen til Roma, besøke Torre Argentina og se i praksis dyrevern på sitt beste.

Hilsen Bodil Eikeset, leder i Norsk Huskattforening

Besøk Torre Argentina - hjelpesenteret for hjemløse katter i Roma