Oppfølgingspunkter for Mattilsynet

etter møte med Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH og Norsk Huskattforening 20.04.051.. Kompetente dyrevernnemnder: Mattilsynets Hovedkontor skal kontakte regionskontorene for å undersøke hvordan nemndene har vært sikret dyrevernmessig og forvaltningsmessig kompetanse og samtidig etterspørre eventuell planlagte tiltak for kompetanseutvikling.

2.. Arbeidsfordeling mellom Mattilsynets distriktskontor og nemndene: Det kan synes som om den tiltenkte arbeidsfordelingen mellom tilsynet og nemndene ikke fungerer optimalt. Mattilsynets hovedkontor vil undersøke dette og vurdere eventuelle tiltak.

3.. Den lokale dyrevernforvaltningens tilgjengelighet: Mattilsynet lager et kort infoskriv om hvordan enkeltpersoner og organisasjoner bør gå frem ved henvendelser til MT og/eller nemndene.

4.. Mattilsynet vil i samarbeid med departementene gjennom konkrete tiltak arbeide videre for synliggjøring av forvaltningsansvaret for dyrevern. Et slikt tiltak er å oppfordre dyrevern- og dyrerettighetsorganisasjoner til å lage linker til Mattilsynets hjemmesider.

5.. Hjemløse dyr: MT vil vurdere om man under visse omstendigheter kan gi "avlivningspenger" til frivillige organisasjoner som påtar seg å omplassere dyr (i motsetning til at MT betaler avlivning)

6.. Interessentdialog: Mattilsynet skal opprette en egen interessentgruppe for dyrevern med faste møter. God samhandling med dyrevernorganisasjonene må tilstrebes også på regions- og lokalnivå .