PRIVAT OMPLASSERING AV DYR

Bergens Tidende av 19.02.09 skriver at Etat for byggesaker og private planer krever at det private fosterhjemmet som Dyrebeskyttelsen benytter for hjemløse katter opphører innen 23. mars 2009. Dette vedtaket er også bekreftet av Fylkesmannen i Hordaland, Justis- og forvaltningsavdelingen, i brev av 02.02.09. Begrunnelsen for opphøret er at ifølge bygningslovens § 93 c fører omplasseringen i den private boligen til en vesentlig bruksendring av boligen.

Vesentlig bruksendring av boligen
Bolighusets totale areal er på 285 kvm. Kjellerstuen/hobbyrommet der de hjemløse kattene tas imot og venter på nye hjem, er på 28 kvm. Er dette en vesentlig endring av boligen? Jeg antar at det er mange hjemmekontor/hobbyrom i landet som vil måtte opphøre dersom disse skulle gjennomgå samme saksbehandling som fosterhjemmet til Dyrebeskyttelsen er underlagt av Bergen kommune og Fylkesmannen.

Hva sier Justisdepartementets lovavdeling om privat omplassering av dyr?
I et brev fra Justisdepartementets Lovavdeling til Landbruksdepartementet datert 08.02.08 med tittelen "Omfatter dyrevernloven paragraf 16 ideell omplassering av dyr?" slår Justisdepartementet fast at kravet om godkjenning som kattepensjonat er ment å gjelde "økonomisk motivert drift", noe som klart framgår av forarbeidene til loven. Godkjenning av kommersielle dyrepensjonater er nødvendig for å sikre at folk som driver kattepensjonat i ferier etc. for å tjene penger, gir dyrene gode nok leveforhold og stell. Loven ble m.a.o. innført for å sikre dyrenes interesser. Videre sier Justisdepartementet at all omplassering utført av frivillige, i privat regi og i regi av ideelle organisasjoner, krever ingen bruksendring og omfattes ikke av dyrepensjonatforskriften.

Den private omplasseringen i kjellerstuen omfattes etter dette verken av bygningslovens § 93 c eller av dyrepensjonatforskriften.

Det er ingen skam å snu. For de frivillige ildsjelene i Dyrebeskyttelsen vil en snuoperasjon av kommunen være en kjærkommen gave til å fortsette sitt ulønnede arbeide for å hjelpe dyr.

Bodil Eikeset