Pressemelding

Lovstridige kattedrap i Bygland

Kontakter:
Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter, tlf. 95 94 44 99 siri.martinsen@bredband.net
Jenny Berg-Rolness, NOAH – for dyrs rettigheter, tlf. 57 74 06 03 jb-r@online.no

NOAH – for dyrs rettigheter anmelder kommunelegen i Bygland, Vidar Toreid, for lovstridig avlivingsaksjon mot katter. Også Norsk Huskattforening anmelder kommunelegen. Begge organisasjonene har mottatt sterke reaksjoner fra publikum på avlivingen.

Vidar Toreid har gjennomført avliving av 10 – 15 katter i Byglandsfjord. Avlivingsaksjonen, som ble startet 13. oktober, ble kun varslet med et oppslag på Coop Marked, der katteeierne ble bedt om å merke kattene sine med halsbånd. Mattilsynet var ikke informert om aksjonen, og det er ikke opplyst hvordan kattene er avlivet.

- En slik mangelfull varsling er helt urimelig, og kan med stor sannsynlighet ha medført at også eide katter er blitt avlivet, sier veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen. – Det er dessuten mange katter som er identitetsmerket i form av øretatovering eller microchip, og dette vil bare kunne avleses hos veterinær.

- Denne aksjonen er klart lovstridig. Det finnes ingen hjemmel i loven for å avlive friske katter, enten de er eide eller hjemløse. Avliving av katter kan kun skje i samråd med eier eller etter vedtak fattet med hjemmel i lov om dyrevern eller smittevern, og det er strenge vilkår for slik avliving. En subjektiv oppfatning av at katter er til sjenanse er ingen legitim grunn for å sette i gang en avlivingsaksjon, sier Martinsen, og legger til at NOAH i anmeldelsen har bedt politiet om å undersøke om avlivingsmetoden som er benyttet er i strid med dyrevernloven.

Gjennom sin kampanje KatteKrav har NOAH tidligere i år sendt ut et forebyggende skriv om lovstridige kattedrap til alle kommuner, Mattilsyn og dyrevernnemnder i landet, og vil følge opp med henvendelser til alle veterinærer og lensmannskontor. Det pågår mye lovstridig avliving av katter, både i privat og kommunal regi og på veterinærkontor, og NOAH mener det er viktig å få slutt på dette. I stedet for avlivingsaksjoner ønsker NOAH at hver enkelt kommune skal adoptere den internasjonalt anerkjente omsorgsmodellen for hjemløse dyr, hvor kattene fanges inn, kastreres og enten omplasseres eller settes ut igjen til et matingsprogram.

- I stedet for å gjøre som kommunelege Toreid og avlive katter lovstridig, må reaksjonene rettes mot det uansvarlige katteholdet, blant annet ved å anmelde katteeiere som bryter loven ved å unnlate å ta vare på kattene sine, sier Siri Martinsen - Avliving er ingen løsning, og det virker sterkt negativt holdningsskapende. Man må få bukt med den bruk- og kast mentalitet som råder overfor katter og ta selve årsaken til hjemløshetsproblematikken ved roten, avslutter hun.