Ber om hjelp til kastrering av hjemløse katter i Skibotn

Kontakter:
Bodil Eikeset, leder i Norsk Huskattforening, tlf. 22 10 93 54, beikeset@chello.no
Jenny Berg-Rolness, NOAH - for dyrs rettigheter, tlf. 57 74 06 03 jb-r@online.no

NOAH – for dyrs rettigheter og Norsk Huskattforening (NHF) ønsker at de hjemløse kattene i Skibotn får hjelp i form av kastrering og oppfølging med mat og ly. Den planlagte avlivingsaksjonen, som er blitt kjent gjennom media, er lovstridig, da det ikke finnes hjemmel i loven for å avlive friske katter, enten de er eide eller hjemløse. Avliving av katter kan kun skje i samråd med eier eller etter vedtak fattet med hjemmel i lov om dyrevern eller smittevern, og det er strenge vilkår for slik avliving. En subjektiv oppfatning av at kattene er til sjenanse er ingen legitim grunn for å drepe dem.

- Under tidligere avlivingsaksjoner i Skibotn har også eide katter gått med, forteller Jenny Berg-Rolness i NOAH – for dyrs rettigheter. - Avlivingsaksjoner er en uetisk metode som også virker sterkt negativt holdningsskapende. I Skibotn er to avlivingsaksjoner gjennomført de siste årene, og nå var en tredje planlagt. Dette viser at avliving ikke er noen løsning, tvert imot bidrar det til å forsterke de holdninger som leder til hjemløshet.

NOAH og NHF etterlyser nå dyrekjære innbyggere i Skibotn som kan tenke seg å hjelpe til med å fange inn kattene for kastrering. Det trengs også et sted hvor kattene kan være mens de er rekonvalesent, og dette håper man at kommunen kan være behjelpelig med. Ved å kastrere kattene vil antall katter stabiliseres og deretter avta, samtidig som det skapes en positiv og langsiktig holdningsendring overfor katter. Dette omsorgsprogrammet, som er internasjonalt anerkjent og også har vært utprøvd med hell i en del norske byer, har en utdannende effekt overfor publikum, oppmuntrer til engasjement for dyr og signaliserer at dyr har egenverdi. Dermed forebygger man på sikt den bruk- og kastmentaliteten som råder overfor katter, og tar selve årsaken til hjemløshetsproblematikken ved roten.

Håpet er at Storfjord kommune og Mattilsynet vil se verdien av en kastreringskampanje, og at det ved deres hjelp og med dyrevennlig innsats i lokalmiljøet, lar seg gjøre å gjennomføre den i praksis. Det trengs midler til en slik aksjon, og NOAH og NHF foreslår en kronerulling for dette formål. Det koster ca. 1000 kroner å kastrere en hunnkatt og om lag det halve for en hannkatt.

- Hjemløse dyr burde være et offentlig ansvar, og det er en skam at velferds-Norge ikke tar på seg dette ansvaret, sier Bodil Eikeset, leder i Norsk Huskattforening. - De hjemløse kattene fryser og sulter, og dette er et stort dyrevernproblem. Kattene i Skibotn kan ikke avlives, men de kan heller ikke overlates til å sulte og lide seg gjennom tilværelsen. De må få hjelp, i form av kastrering og oppfølging med mat og et lunt sted å være, eventuelt omplassering for de tidligere eide kattene. Samtidig må man sørge for at det ikke kommer tilsig av nye hjemløse katter, ved at folk tar ansvar for egne katter og kastrerer og merker dem. Hjemløse katter må få all den hjelp de trenger, og man må forsøke å få dem gjenforent med sine eiere.

NOAH og NHF håper at det lar seg gjøre å få til et konstruktivt samarbeid mellom enkeltpersoner, kommune, Mattilsyn og interesseorganisasjoner, til beste for kattene i Skibotn.