KATTER SOM BLIR PÅKJØRT I TRAFIKKEN MM - HÅNDTERING

Rundskriv fra Politiet av 31.10.2000 om Politiets håndtering av katter som blir påkjørt i trafikken mm. Viltnemnda har samme plikter som Politiet til å hjelpe/ta seg av en katt/ dyr som er påkjørt selv om en katt ikke er vilt men et kjæledyr. Begrunnelsen for dette er dyrevernhensyn. Dersom en bileier kjører på en katt/et dyr, er det hans ansvar. Vedkommende tar kontakt enten med Falken, Politiet eller en veterinær. Dersom det er tale om et eierløst dyr, fyller den som har funnet det ut et skjema, så betaler staten utgiftene. Ingen må la et skadet dyr ligge fordi han frykter å få en dyrlegeregning. Bring det til vakthavende veterinær for undersøkelse og pleie. Eier av katten/dyret skal oppspores. Finner man ikke eier, er Dyrebeskyttelsen/dyrevernorganisasjon et alternativ.