HØRINGSMØTE GARDERMOEN 18. JANUAR 2005 - FORSKNINGSBEHOV INNEN DYREVELFERD

Randi Oppermann Moe
Norges veterinærhøgskole
Institutt for produksjonsdyrmedisin

Jeg viser til konstruktivt møte den 18. januar 2005 om forskningsbehov innen dyrevelferd. I den forbindelse vil jeg komme med følgende forslag til forskningsbehov:

1) Kastrering og tidlig kastrering av katter
Studier viser at helseeffekten av kastrering samt tidlig kastrering av katter ikke har negative effekter, men tvertimot har mange positive effekter. Det råder det liten uenighet om innen veterinærstanden både i inn- og utland. Studier fra USA viser også at katteeiere ikke finner negative utslag på atferden ved kastrering/tidlig kastrering i samspillet mellom eier og katt. Derimot finnes det ingen studier som dokumenterer effekten ved kastrering/tidlig kastrering når det gjelder kastrerte katters atferd ute blant andre katter. Norsk Huskattforening ønsker at sistnevte bør være gjenstand for forskning fordi kastrering av katter nå utføres på de fleste eide katter.

2) Omplasserte katter
Uansvarlig kattehold gjør at mange katter blir hjemløse i ulike stadier i sitt liv. For å hjelpe disse kattene, skjer det en storstilet omplasseringsvirksomhet både privat og av dyrevernorganisasjoner. Det er grunn til å anta at omplasserte katter dessverre ofte må omplasseres videre eller i verste fall blir forlatt på nytt.

a) Norsk Huskattforening ønsker at det forskes på om eiers tilknytning til en katt er større/mindre dersom denne katten er en omplasseringskatt eller om den kom til eier uten å ha vært omplassert fra før. Resultatet av en slik forskning kan hjelpe de som omplasserer katter til å foreta nye grep for å gjøre omplasseringen vellykket.

3) Dyremishandling
Dyremishandling, rettstilstanden til mishandlede dyr og hva som særpreger de som mishandler dyr, bør vektlegges mer.

4) Etikk
Etikk bør komme klarere frem i rapporten fra Styringsgruppen fordi det er etiske føringer som bestemmer hvilken dyrevelferd vi får.Med vennlig hilsen

Bodil Eikeset
Leder Norsk Huskattforening