POSITIVT SAMARBEID OM HJEMLØSE KATTER

Det er lett å få tak i kjæledyr. Hvert år gjentar avisoverskriftene seg: Kjæledyr blir forlatt på grusomme måter mens eierne koser seg på ferie. Tusenvis av kattunger fødes bare for å dø, eller de blir delt ut ukritisk på gratismarkedet, ofte mens de bare er 6-8 uker og ennå er på diestadiet.

Frivillige dyrevernere arbeider iherdig hele året for å hjelpe forsømte katter mens gratisutdelingen av kattunger og ansvarsfraskrivelsen fra katteeiere fortsetter. For oss som ser konsekvensene av dette, de tragiske skjebnene til uønskede dyr som i verste fall ender livet i den største elendighet, er det opprørende at dette får fortsette. Dyr er ikke varer som man kan kassere når de ikke passer inn lenger. Å ta til seg et dyr innebærer et forpliktende vennskapsforhold som bør vare ut dyret sin naturlige levetid.

Det er gledelig å lese i Tønsbergs Blad at ordføreren i Tjøme, Per Hotvedt Nilsen vil inngå et samarbeid med Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten om hjelp til hjemløse katter og få til et samarbeid mellom alle kommunene i Vestfold. Et slikt samarbeid mellom kommuner og Dyrebeskyttelsen der kommunene dekker kostnadene er inngått flere steder i Norge. Kostnadene dekker kastrering/sterilisering/ID-merking og omplassering til nye, gode hjem. Katter som ikke er omplasserbare, skal også kastreres/merkes og settes ut igjen der de oppholdt seg under et omsorgsprogram som innebærer varme, trygge oppholdsrom og fôring. Kommunene bør også oppfordre katteeiere til å vise ansvar ved å kastrere/merke sine egne katter i tillegg til å igangsette kastreringskampanjer til en rimelig pris. For det er den enkelte katteeier som skaper problemene med hjemløse katter ved ikke å ta det nødvendige ansvar og kastrere sin katt. Det fødes nemlig flere katter enn det finnes ansvarlige katteeiere.

Norges største dyrevernproblem, hjemløse katter, må nå finne en løsning. Initiativet til Tjømeordfører Per Hotvedt Nilsen er begynnelsen til et bedre liv for i alle fall Vestfolds katter. En stor takk til Per Hotvedt Nilsen !

Med vennlig hilsen
Bodil Eikeset
Leder Norsk Huskattforening