NORSK HUSKATTFORENING – HISTORIKK

Årsberetningene det henvises til i teksten, er å finne her.

Huskattforeningen, som var navnet til Norsk Huskattforening da foreningen ble stiftet, ble konstituert på møte 8. Februar 1982 i Trondheim etter initiativ fra Akse Østebrøt, Guri Eggan og Bjarne Braastad. Det ble valgt et arbeidsutvalg bestående av disse tre pluss Synnøve Hestnes til å lede foreningen inntil første ordinære årsmøte. Se Årsberetning 1982/83 med vedtekter vedtatt på årsmøte 17.03.1983. (3 sider). Åsmelding 1984/85 med regnskap (3 sider) der det blant annet berettes om at etter et intervju i Aftenposten 27. november 1984 med formannen i Huskatten, Bjarne Braastad, ble medlemstallet mer enn fordoblet grunnet innmeldinger fra Oslo og omegn. Årsmelding 1985 (1 side) nevner blant annet at det i 1985 ble dannet en lokalavdeling av Huskattforeningen i Oslo og Oslo-området, Oslo Huskattforening. Møtet ble holdt i Oslo den 4. Juni 1985 og følgende interimstyre ble valgt:

Wenche Andersen, Oslo
Bjarne Braastad, Ås
Bodil Eikeset, Oslo
Mette Svenberg, Moss

Referat fra årsmøte i Huskattforeningen 10. Februar 1986 i Trondheim (2 sider) forteller at Huskattforeningen fra nå av vil hete Norsk Huskattforening med hovedsete i Oslo. Den lokale huskattforeningen i Trondheim får da navnet Norsk Huskattforening avdeling Trondheim. Tilsvarende blir navnet på de andre lokalforeningene. Navneforslaget ble enstemmig vedtatt.

Årsmelding 1986 (2 sider) forteller blant annet om økning i antall medlemmer. Årsmelding 1988 i Norsk Huskattforening (1 side) velger følgende styre:

Bodil Eikeset, Oslo: Leder
Gunnar Nessing, Oslo: Nestleder
Anne Sofie Tolfsby, Oslo. Sekretær
Berit E. Braastad, Oslo: Revisor
Bodil Eikeset, Oslo: Redaktør

Norsk Huskattforening ble i årene fra 1988 og fremover hovedsakelig ledet av de samme personer, der Bodil Eikeset har vært og er i år 2008 fortsatt leder og redaktør. Fra år 2000 og frem til år 2008 har Berit Mortensen, Oslo, Kari Berdalen, Oslo og Paul Kristiansen, Oslo kontinuerlig vært faste medlemmer. Referat fra årsmøte 1989 i Norsk Huskattforening avdeling Oslo (2 sider) forteller at det ble enstemmig vedtatt å legge ned lokalforeningen og innlemme den i hovedforeningen Norsk Huskattforening. Årsaken var at all aktivitet allikevel finner sted i Oslo-distriktet og at de samme medlemmer er involvert i både Osloavdelingen og i paraplyforeningen Norsk Huskattforening. Årsmøte 2008 i Norsk Huskattforening viser innkalling, referat og årsregnskap (1 vedlegg 3 sider).

Styret for 2008-2009 består av:

Bodil Eikeset, leder (på valg 2009)
Berit Mortensen, sekretær (på valg 2009)
Anita Arildsdatter Pedersen, styremedlem (på valg 2009)
Kari Berdalen, styremedlem (på valg 2009)
Paul Kristiansen, styremedlem (på valg 2010)
Marianne Kaspersen, varamedlem (på valg 2010)

Oslo, 24.03.2008
Bodil Eikeset (sign.)
Leder Norsk Huskattforening