Mattilsynet, Hovedkontoret

Seksjon for dyrevern og dyrehelsepersonell

E-post: postmottak@mattilsynet.no

                                                                                               Oslo, 1. november 2006

 

HØYRING - FORSKRIFT OM REFUSJON FOR AVLIVING AV EIGARLAUSE DYR - SAKSNR 2005/40874 - HJELPEPLIKTEN I PRAKSIS

Norsk Huskattforening (NHF) viser til ovennevnte høring og NHFs svar

http://home.no.net/huskatt/forskrift_refusjon_avliving_av_eierlose_dyr_8aug06.htm.

Finnmark Dagblad av 26.10.06 http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article2370922.ece  illustrerer hvordan folks holdning til dyr i nød i praksis vil bli dersom det offentlige ikke betaler hjelp til dyr i nød som ikke kan relateres til en eier. Kan det sies tydeligere enn det disse unge guttene sier: "Når vi ser andre dyr som er skadet prøver vi ikke å redde dem igjen.".

Jeg håper at Mattilsynet ved dette eksempel kjenner sitt ansvar for å unngå ytterligere at folk ikke vil etterleve hjelpeplikten i dyrevernloven på grunn av at de belastes utgiftene ved å hjelpe.

Med vennlig hilsen

Bodil Eikeset

Leder Norsk Huskattforening