VOLD AVLER VOLD

Haugesunds Avis skriver at Haugesund tingrett har dømt to personer til 14 dagers betinget fengsel med to års prøvetid for å ha mishandlet en katt slik at den døde. De ble også frifunnet for erstatningsansvar. Grunnlaget for tiltalen var at de to skal ha bundet en kjetting stramt rundt kattens hals før de brant værhårene av den med lighter. Deretter sparket og hoppet de på kattens hode slik at den døde. Drap på andres katter er straffbart. Måten denne katten ble drept på er dyremishandling i grov forstand og skal etter Dyrevernlovens § 31 straffes sådan: "Bryt nokon med vilje eller i aktløyse føresegn gjeven i eller med heimel i denne lova, vert han straffa med bot eller fengsel i opptil 1 år. Er brotet grovt, kan straffa vera bot eller fengsel i opptil 3 år." Det er uforståelig at ikke Dyrevernlovens §31 ble anvendt i denne saken.

Mishandling og vold mot dyr er ofte forløperen for mishandling av mennesker. Etterforskning og reaksjoner for vold mot dyr er derfor et forebyggende tiltak mot vold generelt. Streng straff virker individualpreventivt slik at den som foretar lovbrudd ikke ønsker å gjenta den straffbare handlingen. Eller den som tenker på å gjøre lovbrudd må få tilsvarende motforestillinger mot å utføre forbrytelsen fordi straffen ikke frister. Dessuten må den være allmennpreventiv, og virke som en trussel for samfunnet generelt. En annen årsak til at streng straff bør gis til dyremishandlere er sammenhengen mellom voldsbruk mot dyr og voldsbruk mot mennesker. Amerikanske undersøkelser viser at personer som lett griper til vold overfor mennesker, oftere enn andre har mishandlet dyr ved gjentatte anledninger i barndommen. En undersøkelse viste at blant aggressive kriminelle hadde 50% et mønster av alvorlig dyremishandling som en del av sin livshistorie. Til sammenligning hadde bare 6% av ikke-kriminelle et tilsvarende mønster. Dyremishandling og barnemishandling forekommer ofte i de samme familiene. En undersøkelse viser at 88% av barnefamiliene som hadde dyr og mishandlet barna, også mishandlet dyrene. Det er trist dersom denne dommen opprettholdes. Blir dommen stående, signaliserer den at dyr er uten rettsvern i norsk rett. Den bidrar også til å øke volden generelt i vårt samfunn.

Med vennlig hilsen

Bodil Eikeset, leder
Norsk Huskattforening