Pressemelding:

Vil redde kattene ved Maritvold barnehage

Kontakt:
Norsk Huskattforening, Bodil Eikeset, tlf. 22 10 93 54
NOAH – for dyrs rettigheter, Jenny Rolness, tlf. 57 74 06 03

Norsk Huskattforening (NHF) og NOAH er sjokkerte over at Maritvold barnehage i Verdal har fått låne kattefelle for innfanging og avliving av to hjemløse katter og tre kattunger som har tilhold i en låve ved barnehagen. En slik aksjon er klart ulovlig.

- Det finnes ingen hjemmel i norsk lov for å avlive friske katter som man selv ikke eier, sier Bodil Eikeset, leder i NHF. - Avliving av fremmede katter kan bare skje etter Dyrevernlovens § 6, når katten er så syk, skadet eller hjelpeløs at den ikke kan bli bra igjen. Heller ikke Kommunehelsetjenesteloven, Smittevernloven eller Husdyrloven hjemler adgang til å avlive friske katter. En nylig avsagt dom i Halden innebar 7.500 kroner i bot til en person for innfanging av en katt med den hensikt å avlive den.

- Vi vil påpeke at det ikke er pliktig ID-merking av katter i Norge, og at en katt ikke kan avlives som eierløs selv om den er umerket, sier Jenny Rolness i NOAH. - Maritvold barnehage har ingen ryggdekning i lovens bestemmelser for å fange inn og avlive kattene på låven, enten de er født eierløse eller er bortkomne, savnede katter. Det er dessuten svært kritikkverdig at de vil drepe dyr som er ofre for omsorgssvikt, i stedet for å hjelpe dem.

NHF og NOAH oppfordrer Maritvold barnehage om å velge omsorgsmodellen fremfor uetisk avliving. Omsorgsmodellen innebærer at de voksne kattene kastreres og settes ut igjen til et matingsprogram, mens kattungene fanges inn for omplassering. Denne metoden praktiseres i en rekke land, og også i flere norske byer, og har vist seg å være den mest humane, effektive og langsiktige metoden, da den i tillegg til å stabilisere antall katter også virker positivt holdningsskapende, ved at den hever kattens status og bekjemper bruk- og kastmentaliteten overfor dyr.

Det kunne være et positivt prosjekt for barnehagen å ”adoptere” de to hjemløse kattene, kastrere dem og gi dem omsorg i form av mat og tilsyn, sier Bodil Eikeset og Jenny Rolness. – Dette ville fremme empati og respekt for dyr hos barna, i motsetning til den dyrefiendtlige holdningen som formidles når hjemløse dyr lettvint avlives. De tre kattungene som har vært så uheldige å bli født som hjemløse, fortjener også en ny sjanse. Sosialisering av slike kattunger gir som oftest svært gode resultat, og mange slike kattunger som er tatt hånd om av frivillige er blitt avholdte familiekatter.

NHF og NOAH vil nå prøve å finne fosterhjem til de tre kattungene, og oppfordrer folk som vil hjelpe kattene om å ta kontakt på tlf. 57 74 06 03.