Helgedal Borettslag
v/ Rygge boligbyggelag AL
Svaebakken 8
1532 Moss
Epost: rygge@bbl.no

Oslo, 30.09.08

ULOVLIG INNFANGING AV KATTER i HELGEDAL BORETTSLAG

NRK Østfold melder 29.09.08 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.6239511 at Helgedal Borettslag i Rygge skal sette ut feller og fange inn de katter som ikke er merket på en måte som viser at de bor i Helgedal Borettslag. De innfangede katter som ikke har adresse i Helgedal borettslag, skal omplasseres eller avlives.

Til det er å si at katter beveger seg over store områder. Umerkede katter i Helgedal Borettslag samt nabokatter til Helgedal Borettslag kan derfor bli fanget og avlivet. Det er dessuten ingen merkeplikt av katter. Når man vet at katter har et stort leveområde, vil jo katter både i selve borettslaget samt katter fra både fjerne og nære bosteder bli fanget og sannsynligvis drept eller satt ut langt vekk fra folk. Vi har tre rettssaker som forbyr dette: Åsbråten borettslag: http://norskhuskattforening.net/aasbraaten.htm fra Holmlia, samt to tilfeller fra Arendalsområdet. http://norskhuskattforening.net/arendal.pdf

Høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøn har denne lovtolkingen om avliving av katter. http://norskhuskattforening.net/katteutv.pdf

Professor og etolog Bjarne O. Braastad ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), belyser borettslagenes brudd på dyrevernloven ved båndtvang i dette skrivet: http://norskhuskattforening.net/k_baand.pdf

For ikke å innføre regler som strider mot norsk lov, må Helgedal Borettslag fjerne regelen om innfanging/omplassering/avliving av katter som kommer inn på borettslagets område og som ikke har adresse i Helgedal Borettslag. Borettslaget må likeledes oppheve båndtvangen på katter som tilhører borettslaget. Flere rettskilder om dette finnes på nettsiden til Norsk Huskattforening http://norskhuskattforening.net - meny Dyr i borettslag.

Med vennlig hilsen

Bodil Eikeset
Leder Norsk Huskattforening http://norskhuskattforening.net
Ragnhild Schibbyes vei 36
0968 Oslo
Telefon: 22 10 93 54
Epost: beikeset@getmail.no